Skola

Základná škola s materskou školou Horná Streda

Partizánska 391 tel. / fax.: 032 / 777 3175
916 24 Horná Streda   e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk
Vyhodnocovacia správa za rok 2007